Jugopan - Tel: +381 21 650 59 76
oprema za reciklažu

Šrederi

ŠrederiNamena šredera je primarno usitnjavanje materijala:

  • kablovi
  • plastika
  • folija
  • drvo
  • papir
  • karton
  • staklo
  • elektronski otpad...