Jugopan - Tel: +381 21 650 59 76
header

W serija

Granulatori kablova sa mokrim postupkom separacije su namenjeni za preradu električnih, telefonskih, računarskih, automobilskih i drugih otpadnih kablova. Prednost mokrog postupka separacije je što se bolje izvlače izuzetno sitni delovi metala, kao što je slučaj sa licnastim kablovima.

Oprema se sastoji iz nekoliko komponeneti:

  • postolje

  • mlin sa 3×2 rotirajuća i 2×2 fiksna noža

  • pneumatski prenosni sistem

  • rezervoar za vodu

  • separator na mokri postupak

Granulatori kablova W serije su, kao i granulatori D serije, laki za rad i jeftini za odrzavanje.

Rad na mašini je jednostavan i logičan. Kablovi se ubacuju u mlin, koji ih melje na potrebnu veličinu. Zatim pneumatski prenosni sistem samleveni materijal prenosi do separatora. U separatoru vibracijama dolazi do razdvajanja metalne (Cu i Al) frakcije i plastike na osnovu različitog ponašanja pri strujanju vode.

Postoje modeli granulatora koji kombinuju suvi i mokri postupak separacije čime se uvećavaju učinci i potpuno otklanjaju gubitci.

 

 

Granulatori mogu da se nadograde sa šrederima i magnetnim separatorima koji značajno povećavaju efikasnost, dodatno olakšavaju rad i proširuju opseg kablova koji mogu da se prerade.